فروشگاه اینترنتی اِلِکسِل

فروشگاه اینترنتی اِلِکسِل

 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
 • فروشگاه بسته است.

  کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

  ۲۱۶,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۷,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB تک فاز – دو پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB تک فاز – یک پل – کندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

  ۵۲,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

  ۱۷۷,۰۰۰ تومان۱۹۷,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

  ۱۳۱,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB تک فاز – دو پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

  ۸۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB تک فاز – یک پل – کندکار – 6 کیلوآمپر – رعد

  ۴۳,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB سه فاز – چهار پل – تندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

  ۲۱۶,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

  کلید مینیاتوری MCB سه فاز – سه پل – تندکار – 10 کیلوآمپر – رعد

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۷۷,۰۰۰ تومان

  سبد خرید

  خروج

  ورود

  خروج

  کلید اسکرول خودکار به بالا